Ako nastaviť číselný kód TSA zámku na cestovnom kufri

 

Ako nastaviť kódovací zámok na cestovnom kufri od D&N TSA 21137?

Všetky TSA zámky sú na cestovných kufroch nastavené na číselný kód 0-0-0.


KROKY NASTAVENIA NOVEJ KOMBINÁCIE:

1. Uvoľnite visiace časti zipsového uzáveru zo zámku.
Pomocou tlačidla uvoľnite zipsy zo zámku

2. Nastavte číselný kód na originálne továrenské nastavenie 0-0-0

Pred zadaním nového kódu nastavte číselný kód na 0-0-0

3. Stlačte ostrým predmetom ( ceruzka, klinček a podobne ) RESETOVACIE tlačidlo ( reset button a) , ktoré je z boku zámku. Po stlačení budete počuť cvaknutie „ CLIK“. Tlačidlo zostane zapadnuté.

Nastavte svoju číselnu kombináciu podľa svojho želania

4. Nastavte novú osobnú kombináciu otočením koliesok číselníka na požadované čísla (napr. 8-2-4).
5. Zatlačte hlavné otváracie tlačidlo zámku (button c) smerom dovnútra ( viď šípka originálny návod).

Znova zatlačte tlačidlo a Váš nový kód je nastavený

6. Resetovacie tlačidlo sa znova vráti do pôvodnej polohy. Opäť budete počuť cvaknutie „CLIK“.

 

Teraz je nastavený Váš nový osobný kód zámku TSA. Starostlivo si uchovajte, alebo zapíšte kombináciu.

Ak chcete znova nastaviť iný číselný kód, opakujte celý postup znova s nastavením inej kombinácie.

 

UPOZORNENIE: Ak je zámok otočený mimo červený bod, zvýšte pozornosť a uzamknite kufor opäť otočením zámku do červenej bodky v smere otáčania ako na obrázku. Akýkoľvek predmet, ktorý môžete strčiť do zámku je vhodný pre otočenie do pôvodnej polohy (špička noža, skrutkovač a pod.).


SPÄŤ NA ČLÁNKY BLOGU >>>