Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy do 14 dní

Obchodné podmienky článok X. bod 1., internetového obchodu KozeneDoplnky.sk

Vážený zákazník,
Kupujúci - spotrebiteľ môžete bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní v zmysle §20 zákona č. 108/2024 Z.z.. Podľa ustanovení uvedeného zákona a obchodných podmienok je kupujúci povinný písomne informovať predávajúceho o odstúpení od zmluvy (prípadne doručiť oznámenie o odstúpení na trvalom nosiči). Pre splnenie tejto zákonnej povinnosti nám môžete odoslať aj nižšie zobrazený elektronický formulár, ktorý je takto podľa zákona považovaný za písomné oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy zaslané na trvalom nosiči.
 
Kupujúci - podnikateľ uzatvára kúpnu zmluvu na základe Obchodného zákonníka. Neuplatňuje sa právo odstúpenia od zmluvy platné podľa Občianskeho zákonníka. V prípade, že Vám tovar, ktorý ste nakupovali na firmu nevyhovuje, telefonicky nás kontaktujte.  
 
       V prípade, že Vám tato elektronická forma nevyhovuje Odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť a zaslať písomne na formulári ktorý je súčasťou Obchodných podmienok ako Príloha č.1 a nájdete ho priamo na tejto stránke. Zaregistrovanie Vašej elektronickej požiadavky k Odstúpeniu od zmluvy Vám bude evidenčným systémom automaticky potvrdené emailovou správou na adresu ktorú ste uviedli vo formulári. Ak by ste náhodou automaticku odpoveď evidenčného systému nedostali pozrite si ešte SPAM kôš - Nevyžiadaná pošta vo Vašej mailovej schránke.

Zásielku nám prosím doručte na našu adresu:

BALUMAR s.r.o. - KozeneDoplnky.sk
Volgogradská 13 ( PALA CENTRUM ) 
080 07 Prešov 
 
Následne čo najskôr od prijatia potvrdenia o OZNÁMENÍ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY, odošlite tovar na našu adresu uvedenú v reklamačnom poriadku. Náklady na spätné vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Zásielku s tovarom odporúčame zaslať  DOPORUČENE  ako poistenú.
 
 

Elektronický formulár pre odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní

VOP, článok V., bod č.1
Číslo faktúry / Číslo objednávky *
E-mail
Číslo bank. účtu / IBAN

Zašlem Vám ( hodiace sa zaškrtnite )

Názov tovaru na vrátenie *
Adresa pre doručenie

Vaša poznámka

Zaslané dňa *